Szukaj

Logowanie
Zapomniałeś hasła

Nie masz konta? Załóż sobie
Aktualności
  • Polish
Prof. Jan Szyszko o lasach w Brukseli
14.11.2014.
Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że dnia 5 listopada 2014 r. Pan Profesor Jana Szyszko, Poseł na Sejm RP, Prezes Stowarzyszenia na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Polski, wystąpił w roli polskiego eksperta podczas przesłuchania publicznego w sprawie Strategii Leśnej UE w ramach Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Parlamencie Europejskim.

Poniżej link do strony Parlamentu Europejskiego komisji AGRI:

http://www.europarl.europa.eu/committees/pl/agri/home.html

W załączniku prezentacja Pana Profesora przedstawiona podczas posiedzenia.

pdf prezentacja

 
Kolejne podpisy złożone u Marszałka Sejmu
14.11.2014.
Szanowni Państwo,
kolejne 9336 podpisów w obronie Polskich Lasów i Polskiej Ziemi zostało złożone u Marszałka Sejmu Radosława Sikorskiego. Poniżej kopia pisma skierowanego do Pana Marszałka.
pdf podpisy_lasy_6_11
 
Polska przykładem realizacji koncepcji zrównoważonego rozwoju
04.11.2014.
prof. dr hab. Jan Szyszko - Polska przykładem realizacji koncepcji zrównoważonego rozwoju w świetle Konwencji Klimatycznej ONZ i Konwencji o Różnorodności Biologicznej ONZ”

Istota zrównoważonego rozwoju
 Nie ulega wątpliwości, że człowiek swoją działalnością gospodarczą w przeszłości przyczynił się do degradacji środowiska przyrodniczego. Zaowocowało to pogorszeniem stanu wód, powietrza i doprowadziło do zaniku występowania wielu gatunków roślin i zwierząt. Spalając coraz więcej zasobów energetycznych powodował wzrost zanieczyszczenia atmosfery a wycinając lasy doprowadził, także do pustynnienia znacznych obszarów świata. 1/3 populacji ludzkiej cierpi na brak dobrej wody a mieszkańcy większości dużych aglomeracji miejskich, posiadają złej jakości powietrze. Degradacja gleb w wielu rejonach świata to obniżenie produkcji rolnej skorelowane ze wzrostem bezrobocia i głodem. Powyżej obserwowane zjawiska, budzące najwyższy niepokój doprowadziły w skrajnym przypadkach do twierdzenia, że to człowiek jest głównym niszczycielem świata i sam gotuje sobie zagładę. Powyższe fakty stały się podstawą utopijnych stwierdzeń, że ludzkości grozi przegęszczenie populacji a jedynym wyjściem jest brutalna ingerencja w procesy populacyjne. Reakcją na tego rodzaju „filozofię” było stworzenie koncepcji zrównoważonego rozwoju mówiącej, że zrównoważony rozwój to nic innego jak wzrost gospodarczy powiązany z racjonalnym użytkowaniem zasobów przyrodniczych i przestrzeganiem praw człowieka. Filozofia ta wymaga przyjęcia dwóch podstawowych założeń (Szyszko 2004). Pierwszym z nich jest to, że człowiek i populacja ludzka musi się rozwijać. Człowiek musi więc użytkować zasoby i przyrodnicze i powodować w nich zmiany.  Jest to nie tylko jego prawo, ale i obowiązek. Skoro mrówka ma prawo budować mrowiska i drogi dojścia do tych mrowisk to i człowiek ma prawo budować domy, osiedla i miasta wraz z konieczną infrastrukturę drogową. Drugim założeniem jest to, że żadna z form działalności gospodarczej człowieka nie musi pogarszać stanu zasobów przyrodniczych, Wręcz odwrotnie, może go poprawiać. Zaprezentowane powyżej założenia będą sloganami o ile procesu rozwoju nie będzie się monitorowało za pomocą takich wskaźników jak chociażby produkt krajowy brutto, liczba miejsc pracy, zdrowa struktura klas wieku objawiająca się przewagą młodych klas wieku, poprawa jakości życia mierzona jego długością, zdrowe dla człowieka powietrze, zdrowa dla człowieka woda i pełność składu gatunkowego rodzimych dziko żyjących gatunków roślin i zwierząt. Nie można bowiem mówić o zrównoważonym rozwoju przy ubożeniu społeczeństwa, rosnącym bezrobociu, przewadze starszych klas wieku w populacji ludzkiej, skracaniu długości życia, a dalej pogarszaniu jakości powietrza, pogarszaniu jakości wody i zaniku rodzimych, dziko żyjących, gatunków roślin i zwierząt, będących jedynym dobrym wskaźnikiem jakości stanu środowiska przyrodniczego. Człowiek jest więc podmiotem zrównoważonego rozwoju a u podstaw zdrowej struktury klas wieku nie może tkwić eutanazja. Populacja ludzka musi się rozwijać wraz z poprawą jakości wody, powietrza i ochroną bioróżnorodności rozumianej nie tylko jako brak zaniku ale i powrót wyeliminowanych działalnością gospodarczą, rodzimych, dziko żyjących gatunków roślin i zwierząt.
Więcej »
 
Polska w Unii Europejskiej ze szczególnym uwzględnieniem wsi - środowiskowy punkt widzenia
04.11.2014.
prof. dr hab. Jan Szyszko - Polska w Unii Europejskiej ze szczególnym uwzględnieniem wsi - środowiskowy punkt widzenia

Polskie wady i zalety przed wejściem w struktury UE

Wchodząc w struktury Unii Europejskiej Polska posiadała wiele wad ale i wiele zalet. Do podstawowych uwarunkowań negatywnych należało zaliczyć między innymi:
- relatywne ubóstwo społeczeństwa, mierzone chociażby niskim poziomem PKB,
- masowe i trwałe bezrobocie w wymiarze oficjalnym w miastach  i ukrytym na wsi
- kryzys finansów publicznych
- brak dziedzin (sektorów) charakterystycznych dla naszego kraju, które mogły by być domeną Polski na rynkach zagranicznych
- kompleksy społeczeństwa w stosunku do państw „starej piętnastki”, potęgowane propagandą środków społecznego przekazu sugerującą, że nieomalże cudem będzie włączenie Polski w struktury UE.
Atutami z kolei, były między innymi:
- kapitał ludzki objawiający się dużą liczbą mieszkańców, korzystną strukturą demograficzną i dobrym wykształceniem,
- funkcjonująca jeszcze, a więc zdrowa Rodzina,
- unikatowy stan środowiska przyrodniczego, mierzony pełną gamą rodzimych gatunków roślin i zwierząt w tym bardzo dobry stan biologiczny gleb rolnych gwarantujący możliwość produkcji żywności o najwyższej i poszukiwanej na świecie jakości,
- przebogate zasoby energetyczne w postaci węgla kamiennego, węgla brunatnego, gazu  i zasobów geotermalnych,
- wielkie sukcesy w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych a więc realizacji postanowień  Konwencji Klimatycznej ONZ i Protokółu  z Kioto.
Atuty te były tym cenniejsze, że głównymi problemami „starej piętnastki” z kolei były:
- problemy demograficzne objawiające się starzejącym społeczeństwem,
- katastrofalny stan środowiska przyrodniczego wielu rejonów UE, objawiający się lawinowym zanikiem rodzimych gatunków roślin i zwierząt,  zmuszający „starą piętnastkę” do wyznaczania obszarów Natury 2000,
- degradacja stanu biologicznego gleb rolnych, wręcz uniemożliwiająca produkcję żywności o wysokiej jakości i zmuszająca państwa starej piętnastki do stosowania najnowszych technologii w produkcji żywności, opartej także o organizmy genetycznie zmodyfikowane, co spotyka się z coraz większym bojkotem tej żywności na międzynarodowym runku żywnościowym państw „ gospodarczo wysoko rozwiniętych”
- deficyt własnych zasobów energetycznych zmuszający do importu tych zasobów spoza granic „starej piętnastki”,
- brak spełnienia zobowiązań wynikających z postanowień Konwencji Klimatycznej ONZ i Protokółu z Kioto. Stara piętnastka przy swoich zobowiązaniach redukcji na poziomie 8% redukcji takiej dokonała w roku 2005 na poziomie niecałych 3%.
Więcej »
 
Wywiad z prof. Janem Szyszko
24.09.2014.
Szanowni Państwo,
poniżej zamieszczamy wywiad z Panem Prof. Janem Szyszko, opublikowany na łamach dwutygodnika Las Polski nr 18/2014.
Zachęcamy do lektury.
pdf 7-9_wywiad_szyszko
 
Apel sprawie likwidacji nadleśnictw na terenie Puszczy Białowieskiej
09.09.2014.
Szanowni Państwo,
poniżej zamieszczamy kopię apelu Parlamentarnego Zespołu ds. Zrównoważonego Rozwoju Europy skierowanego do Ministra Środowiska Pana Macieja Grabowskiego w sprawie likwidacji nadleśnictw na terenie Puszczy Białowieskiej oraz link do konferencji prasowej, która odbyła się w tej sprawie.
 
Kolejne podpisy w obronie lasów zostały złożone
09.09.2014.
Szanowni Państwo,
kolejne podpisy w obronie Polskich Lasów i Polskiej Ziemi zostało złożone u Marszałek Sejmu Ewy Kopacz. Poniżej kopia pisma skierowanego do Pani Marszałek.
pdf lasy_28_08
 
Uchwała w obronie prof. Chazana
24.07.2014.
Szanowni Państwo,
23 lipca br. Stowarzyszenie na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Polski podjęło uchwałę w obronie prof. dr hab. Bogdana Chazana.
Poniżej znajdą Państwo treść uchwały.
pdf uchwala_prof_chazan
 
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 1 - 8 z 246

Created by: RedInfo Mambo, licencja GNU/GPL
copyright [c] 2005-2007 SNRZRP. Wszystkie prawa zastrzeżone.