Szukaj

Logowanie
Zapomniałeś hasła

Nie masz konta? Załóż sobie
Aktualności
  • Polish
Obywatelska Incjatywa Ustawodawcza "UCZCIWE WYBORY"
23.01.2015.
Szanowni Państwo,poniżej zamieszczamy kartę do zbierania podpisów poparcia  pod projektem ustawy "UCZCIWE WYBORY"  - Obywatelskiej Inicjatywy Ustawodawczej o zmianie ustawy - Kodeks Wyborczy.

Podpisy można przesyłać na adres: Biuro Poselskie Posła Jana Szyszko przy Pl. Konstytucji 5/18, 00-657 Warszawa

Zebrane przez Państwa podpisy powinny trafić do Warszawy do dnia 2 lutego br.

Wymagana liczba podpisów pod obywatelskim projektem ustawy to minimum 100 tys.

Projekt ustawy wraz z uzasadnieniem znajduje się poniżej.
doc lista_poparcia_inicjatywy_ustawodawczej_uczciwe_wybory
pdf ustawa_uczciwe_wybory

pdf uzasadnienie_do_ustawy
Zmieniony ( 23.01.2015. )
 
Komunikat prasowy Stowarzyszenia na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Polski z dnia 20.01.2015 r.
20.01.2015.
Stowarzyszenie na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Polski uprzejmie informuje, że w dniu wczorajszym otrzymaliśmy od jednego z nadleśnictw kopię listu Posła Stanisława Żelichowskiego z dnia 12.01.2015 roku, rozesłanego do wszystkich nadleśnictw. List ten przedstawia wydarzenia związane z próbą zmiany Konstytucji, polegającą na wpisaniu do niej lasów stanowiących własność Skarbu Państwa. Pragniemy poinformować, iż zamieszczamy kopię  tego listu na stronie internetowej Stowarzyszenia (www.ekorozwoj.pl ). Powodem tej decyzji jest to aby czytelnicy mogli zapoznać się nie tylko z wybranymi fragmentami opinii Jednego z Ekspertów zamieszczonymi w liście Posła Żelichowskiego ale także ze wszystkimi dostępnymi Stowarzyszeniu dokumentami, dotyczącymi tej ważnej dla Polski sprawy.  Korzystając z okazji pragniemy poinformować, iż wiele informacji odnośnie spraw związanych z lasami i poruszanymi przez Pana Posła Stanisława Żelichowskiego można przeczytać także na stronach internetowych „Prawy Las” (http://prawylas.pl/) i „wPolityce” (http://wpolityce.pl/szukaj?q=Komorowski+lasy ).

Niniejszy komunikat przesyłamy do wszystkich jednostek organizacyjnych Polskich Lasów Państwowych jak też do wszystkich dostępnych nam środków społecznego przekazu

Poniżej znajdą Państwo kopię pisma Posła Stanisława Żelichowskiego oraz link do konferencji prasowej "W obronie lasów i polskiej ziemi".

pdf 12.01.2015

http://sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/transmisje.xsp?unid=4BF90E1AA5C6A99AC1257DD3002E41DB#


 
Kolejne podpisy złożone u Marszałka
20.01.2015.
Szanowni Państwo,
kolejne 8587 podpisów w obronie Polskich Lasów i Polskiej Ziemi zostało złożone u Marszałka Sejmu Radosława Sikorskiego. Poniżej kopia pisma skierowanego do Pana Marszałka.
Poniżej zamieszczamy potwierdzenie złożenia podpisów jak również kopię pisma do Marszałka w sprawie wprowadzenie do obrad Sejmu dyskusji na temat referendum.
pdf kolejne_podpisy_20-01-2015
pdf pismo_do_p._marszaka
 
Życzenia
24.12.2014.
Niech Święta Bożego Narodzenia przyniosą Państwu wytchnienie od codziennych trosk,

a nadchodzący Nowy Rok obdarzy pomyślnością i szczęściem.

Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Polski
 
3 Komunikat prasowy
21.12.2014.
Komunikat prasowy
         Stowarzyszenie na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju informuje, że pod osłoną nocy z dnia 17 i 18 grudnia 2014 roku, koalicji rządzącej PO-PSL nie udała się kolejna próba destabilizacji Polskich Lasów Państwowych. Stało się to dzięki temu że:
1. Zainicjowany przez PSL  poselski projekt zmiany Konstytucji RP, polegający na wprowadzeniu do Ustawy Zasadniczej kuriozalnego zapisu o treści  „Lasy stanowiące własność Skarbu Państwa nie podlegają przekształceniom własnościowym. Wyjątki od tej zasady, uzasadnione celami publicznymi lub celami zrównoważonej gospodarki leśnej, określa ustawa”,nie zyskał aprobaty Sejmu w głosowaniu
 2. Obywatelski  wniosek (ponad 2.5 miliona podpisów) o poddanie pod referendum ogólnokrajowe sprawy przyszłości Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe i Polskiej Ziemi zawierający pytania
-  Czy jesteś za utrzymaniem dotychczasowego systemu funkcjonowania Państwowego Gospodarstwa Leśnego „Lasy Państwowe”, określonego w ustawie z dn. 28 września 1991r. o lasach (Dz. U. 2011 nr 12  poz. 59, ostatnia zmiana Dz. U. 2013 nr 628 poz. 1247), co zabezpiecza dotychczasową rolę tego podmiotu w wypełnianiu potrzeb narodowych?
-  Czy jesteś za zobowiązaniem rządu do pilnych renegocjacji Traktatu Akcesyjnego w zakresie wolnego obrotu ziemią dla obcokrajowców w Polsce – uwzględniając, iż stanowisko Rządu do zmiany w traktacie powinno być następujące: Zakup polskiej ziemi przez obcokrajowców będzie możliwy od roku, w którym siła nabywcza średniej pensji Polaka będzie stanowiła minimum 90% średniej siły nabywczej średniej pensji mieszkańców 5 najbogatszych Państw UE,
nie został odrzucony przez Sejm 
         Wniosek o debatę nad referendum wprowadził pod nocne obrady 83 posiedzenia Sejmu Marszałek  Radosław Sikorski (PO). Po nagłośnieniu tej ”nocnej propozycji” przez takie środki społecznego przekazu jak Radio Maryja, TV Trwam, Nasz Dziennik, TV Republika, Gazeta Polska codzienna, portal w Polityce.pl i zorientowaniu się, że nie uda się niepostrzeżenie przeprowadzić debaty i odrzucić wniosku o referendum,  koalicja rządząca, bojąc się prawdopodobnie skandalu, odstąpiła od tego pomysłu. Posłowie PO-PSL, łącznie z Marszałkiem zagłosowali przeciwko propozycji Marszałka. Nie doprowadzono więc do nocnej debaty  a tym samym i do głosowania. Miejmy nadzieję, że debata a więc i głosowanie nad obywatelskim wnioskiem o referendum odbędzie się w godzinach dziennych w najbliższych dniach roku 2015. Będę o to wnioskował do Pana Marszałka w kolejnych składanych pismach
      Korzystając z okazji pragnę poinformować, iż na stronach internetowych Stowarzyszenia (www.ekorozwoj.pl) zamieszczam poszerzona chronologię wydarzeń wydającą się ewidentnie świadczyć o tym, że koalicji rządzącej PO-PSL nigdy nie chodziło o konstytucyjne wzmocnienie zabezpieczenia trwałości Polskich Lasów Państwowych. Koalicji PO-PSL chodziło i chodzi o  destabilizację tej unikatowej organizacji. Posługując się dezinformacją, mijaniem z prawdą i cynizmem, konsekwentnie dąży do tego, aby w imię własnych partykularnych interesów Polskie Lasy Państwowe poddać właśnie przekształceniom własnościowym. Prywatyzacja a może lepiej uwłaszczanie się na mieniu Skarbu Państwa wydaje się być głównym  celem strategicznym koalicji PO-PSL. Analiza ekonomiczna i dobro Państwa a więc i dobro Narodu wydaje się nie mieć  tu najmniejszego znaczenia.   
                       
Prof. dr hab. Jan Szyszko                                                
Prezes Stowarzyszenia na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Polski
Pełnomocnik d.s. referendum w sprawie Obrony Lasów i Polskiej Ziemi
Poseł na Sejm (PiS)                                                                                       


Warszawa, dnia 20.12.2014 r.         

pdf chronologia_do_komunikatu_z_dnia_19.12.2014

pdf ustawa

pdf 2374

pdf 2842

pdf opinia_senat

doc opinia_-_pawowicz

doc opinia_-_piotrowski

Zmieniony ( 20.01.2015. )
 
GMO  indolencja, dezinformacja czy też celowa działalność koalicji PO-PSL?
17.12.2014.
Dnia 28 listopada 2014 roku Sejm, głosami PO-PSL, przyjął zmianę ustawy z 2001 roku o genetycznie zmodyfikowanych organizmach. Koalicja rządząca określiła to jako sukces. Według niej usankcjonowany został w Polsce zakaz upraw oraz stosowania GMO w produkcji żywności i pasz. Prawda jest całkowicie inna. Polska stoi nie tylko otworem dla produkcji żywności i pasz w oparciu o GMO ale także jest dostępna dla prawie bezkarnego zakładania upraw genetycznie zmodyfikowanych roślin. Oto działania wskazującej na to, że albo koalicja rządząca nie rozumie tego co robi albo, posługując się kłamstwem i dezinformacją, konsekwentnie działa na rzecz interesów wielkich  korporacji udostępniając teren Polski dla produkcji żywności w oparciu o organizmy genetycznie zmodyfikowane.
Podstawowy stan prawny
Podstawowa, zmieniana w chwili obecnej ustawa o genetycznie zmodyfikowanych organizmach z 2001 roku stanowi całkowity zakaz uwalniania organizmów genetycznie zmodyfikowanych. Pod pojęciem uwalniania rozumie się każde działanie polegające na wprowadzeniu  do środowiska GMO bez stosownych zabezpieczeń. Uwalnianiem jest nie tylko wysiew nasion ale także obrót tymi nasionami, gdzie pod pojęciem „obrotu”, rozumie zarówno dostarczanie nasion  jak i wprowadzanie ich na rynek. Nie wolno więc stosować tych nasion w produkcji żywności i pasz. Maksymalna kara za załamanie ustawy  wynosi do 12 lat wiezienia. Zgodnie z tą ustawą istnieje możliwość zamierzonego uwalniania nasion w celach badawczych. Zgodę  na takie uwalnianie, po spełnieniu wszelkich zabezpieczeń, wydaje minister środowiska.
Więcej »
 
Komunikat prasowy
16.12.2014.
W imieniu Stowarzyszenia na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Polski uprzejmie informuję, że w dniu dzisiejszym ukazała się informacja w programie 82 posiedzenia Sejmu mówiąca, że nocą miedzy 17 i 18 grudnia 2014 roku, w godzinach 21:30 – 1:30 odbędą się glosowania, obejmujące między innymi, uzupełnienie porządku dziennego o rozpatrzenie:
-  obywatelskiego wniosku o poddanie pod referendum ogólnokrajowe sprawy przyszłości Państwowego Gospodarstwa Leśnego i Polskiej Ziemi oraz,
- poselskiego projektu ustawy o zmianie Konstytucji, dotyczącego również przyszłości Polskich Lasów Państwowych.
W wypadku pozytywnego głosowania debata sejmowa nad tymi punktami będzie miała miejsce nocą między 18 i 19 grudnia. Należy przypuszczać iż głosowania nad tym  punktami będą miały miejsce 19 grudnia w godzinach 12:00 – 13:30.
Podaję tą informację, gdyż 9 maja złożyłem, wraz z wymaganymi załącznikami (ponad dwa miliony podpisów) wniosek, o poddanie pod referendum ogólnokrajowe sprawy  przyszłości Państwowego Gospodarstwa Leśnego „Lasy Państwowe” i Polskiej Ziemi
Zmieniony ( 16.12.2014. )
Więcej »
 
Prawo o organizmach genetycznie zmodyfikowanych  Fakty i dezinformacja
23.11.2014.
Od początków transformacji ustrojowej w 1990 roku zdawano sobie sprawę z tego, że Polska będzie integrowała się z Unią Europejską. W kołach patriotycznych zdawano sobie również sprawę z tego, że w porównaniu z Unią, Polska posiadała pewne wady ale również i wiele zalet. Wielką zaletą było to, że dzięki polskiej kulturze rolnej posiadaliśmy, wspaniałe, o wielkiej rodzimej bioróżnorodności, nie zniszczone biologicznie gleby użytkowane rolniczo. Gleby takie  zdolne były do tego, aby produkować na nich, w oparciu o tradycyjne odmiany roślin dużo żywności o dobrej, poszukiwanej na świecie  jakości. „Stara piętnastka” nie posiadała już takich gleb. Posiadała gleby zniszczone intensywnym rolnictwem, gleby nie zdolne do uprawy tradycyjnych odmian roślin, gleby na bazie których utrzymanie czy tez wzrost produkcji żywności wymaga bądź to dużych nakładów finansowych związanych z rehabilitacją tych gleb bądź też stosowania organizmów genetycznie zmodyfikowanych. Wiedzieliśmy, że państwa „starej piętnastki” to nadprodukcja żywności GMO, to coraz większy bojkot tej żywności i coraz większe zapotrzebowanie na produkty rolne o wysokiej jakości uzyskiwane z niezniszczonych gleb rolnych. W tej sytuacji wielką szansą Polski było utrzymanie bioróżnorodności polskich gleb rolnych i na bazie tej bioróżnorodności produkcja i eksport żywności o wysokiej jakości  do państw wysoko rozwiniętych zgodnie z tezą: „Unikatowa bioróżnorodność polskich gleb rolnych i brak GMO to atut dla promocji jakości i eksportu polskich produktów rolnych, to szansa dla rozwoju polskiej wsi”. Kierując się tym oczywistym przesłaniem stworzone zostały założenia do ustawy „prawo o organizmach genetycznie zmodyfikowanych” uchwalonej Sejm  RP w 2001 roku. Zgodnie z tą ustawą, Polska jest wolna od GMO w uprawie roślin i hodowli zwierząt a za łamanie tej ustawy grożą surowe kary, łącznie z pozbawieniem wolności do lat 12. Ustawa ta zgodna jest z ratyfikowaną przez Polskę i Unię Europejską  Konwencją o Różnorodności Biologicznej ONZ z 1992 roku jak również z dyrektywą 2001/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zamierzonego uwalniania do środowiska organizmów genetycznie zmodyfikowanych.
Więcej »
 
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 1 - 8 z 254

Created by: RedInfo Mambo, licencja GNU/GPL
copyright [c] 2005-2007 SNRZRP. Wszystkie prawa zastrzeżone.