Szukaj

Logowanie
Zapomniałeś hasła

Nie masz konta? Załóż sobie
Aktualności
  • Polish
Ważne uchwały Zarządu Stowarzyszenia
25.02.2015.
Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Polski na posiedzeniu w dniu 16 lutego 2015 roku podjął uchwałę w sprawie sprzedaży "Polskich Nagrań" firmie "Warner Music Poland" oraz w sprawie wsparcia kandydatury Pana Andrzeja Dudy na Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. Treści uchwał znajdą Państwo poniżej.
pdf uchwala_nr_1
pdf uchwala_nr_2
 
Kolejne podpisy złożone w Sejmie
19.02.2015.

Szanowni Państwo,
kolejne podpisy w obronie Polskich Lasów i Polskiej Ziemi zostało złożone u Marszałka Sejmu Radosława Sikorskiego. Poniżej kopia pisma skierowanego do Pana Marszałka.
pdf lasy_17_02_2015

 

 
Polityka Ochrony Środowiska w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej
13.02.2015.
Szanowni Państwo
Uprzejmie informujemy, że w maju 2015 roku w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu, rozpoczynają się dwusemestralne studia podyplomowe „Polityka Ochrony Środowiska – Ekologia i Zarządzanie”. Program studiów obejmuje 240 godzin w tym  100 godzin wykładów, 80 zajęć terenowych i 60 godzin związanych z pisaniem pracy dyplomowej.  Wykłady, głównie z zakresu stanu prawa środowiskowego w Polsce i zasad tworzenia tego prawa na poziomie Unii Europejskiej, odbywają się w salach Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Zajęcia terenowe na powierzchniach doświadczalnych Stacji Biologicznej w Tucznie, nagrodzonej za badania w zakresie zrównoważonego rozwoju, nagrodą „Nauka dla Pokoju” przez Światową Organizację Naukowców, zrzeszającą ponad 100 Noblistów.  Zakończeniem studiów  jest egzamin i obrona pracy dyplomowej o tematyce z zakresu „Szanse i możliwości zrównoważonego rozwoju (gminy, powiatu, regionu ….) w świetle obowiązującego prawa”.
Studia przewidziane są głównie dla osób, które po ukończeniu studiów zdobyły już wiedzę w zarządzaniu i mają ambicje dalszego awansu dla urzeczywistniana rozwoju gospodarczego naszej Ojczyzny.
Zajęcia prowadzą profesorowie i praktycy z zakresu prawa, ekologii i filozofii znani nie tylko na forum krajowym,  ale również i europejskim
Szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronie internetowej Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej: http://wsksim.edu.pl/index.php?pg=static&id=104

 

 
Obywatelska Incjatywa Ustawodawcza "UCZCIWE WYBORY"
23.01.2015.
Szanowni Państwo,poniżej zamieszczamy kartę do zbierania podpisów poparcia  pod projektem ustawy "UCZCIWE WYBORY"  - Obywatelskiej Inicjatywy Ustawodawczej o zmianie ustawy - Kodeks Wyborczy.

Podpisy można przesyłać na adres: Biuro Poselskie Posła Jana Szyszko przy Pl. Konstytucji 5/18, 00-657 Warszawa

Zebrane przez Państwa podpisy powinny trafić do Warszawy do dnia 2 lutego br.

Wymagana liczba podpisów pod obywatelskim projektem ustawy to minimum 100 tys.

Projekt ustawy wraz z uzasadnieniem znajduje się poniżej.
doc lista_poparcia_inicjatywy_ustawodawczej_uczciwe_wybory
pdf ustawa_uczciwe_wybory

pdf uzasadnienie_do_ustawy
Zmieniony ( 23.01.2015. )
 
Komunikat prasowy Stowarzyszenia na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Polski z dnia 20.01.2015 r.
20.01.2015.
Stowarzyszenie na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Polski uprzejmie informuje, że w dniu wczorajszym otrzymaliśmy od jednego z nadleśnictw kopię listu Posła Stanisława Żelichowskiego z dnia 12.01.2015 roku, rozesłanego do wszystkich nadleśnictw. List ten przedstawia wydarzenia związane z próbą zmiany Konstytucji, polegającą na wpisaniu do niej lasów stanowiących własność Skarbu Państwa. Pragniemy poinformować, iż zamieszczamy kopię  tego listu na stronie internetowej Stowarzyszenia (www.ekorozwoj.pl ). Powodem tej decyzji jest to aby czytelnicy mogli zapoznać się nie tylko z wybranymi fragmentami opinii Jednego z Ekspertów zamieszczonymi w liście Posła Żelichowskiego ale także ze wszystkimi dostępnymi Stowarzyszeniu dokumentami, dotyczącymi tej ważnej dla Polski sprawy.  Korzystając z okazji pragniemy poinformować, iż wiele informacji odnośnie spraw związanych z lasami i poruszanymi przez Pana Posła Stanisława Żelichowskiego można przeczytać także na stronach internetowych „Prawy Las” (http://prawylas.pl/) i „wPolityce” (http://wpolityce.pl/szukaj?q=Komorowski+lasy ).

Niniejszy komunikat przesyłamy do wszystkich jednostek organizacyjnych Polskich Lasów Państwowych jak też do wszystkich dostępnych nam środków społecznego przekazu

Poniżej znajdą Państwo kopię pisma Posła Stanisława Żelichowskiego oraz link do konferencji prasowej "W obronie lasów i polskiej ziemi".

pdf 12.01.2015

http://sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/transmisje.xsp?unid=4BF90E1AA5C6A99AC1257DD3002E41DB#


 
Kolejne podpisy złożone u Marszałka
20.01.2015.
Szanowni Państwo,
kolejne 8587 podpisów w obronie Polskich Lasów i Polskiej Ziemi zostało złożone u Marszałka Sejmu Radosława Sikorskiego. Poniżej kopia pisma skierowanego do Pana Marszałka.
Poniżej zamieszczamy potwierdzenie złożenia podpisów jak również kopię pisma do Marszałka w sprawie wprowadzenie do obrad Sejmu dyskusji na temat referendum.
pdf kolejne_podpisy_20-01-2015
pdf pismo_do_p._marszaka
 
Życzenia
24.12.2014.
Niech Święta Bożego Narodzenia przyniosą Państwu wytchnienie od codziennych trosk,

a nadchodzący Nowy Rok obdarzy pomyślnością i szczęściem.

Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Polski
 
3 Komunikat prasowy
21.12.2014.
Komunikat prasowy
         Stowarzyszenie na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju informuje, że pod osłoną nocy z dnia 17 i 18 grudnia 2014 roku, koalicji rządzącej PO-PSL nie udała się kolejna próba destabilizacji Polskich Lasów Państwowych. Stało się to dzięki temu że:
1. Zainicjowany przez PSL  poselski projekt zmiany Konstytucji RP, polegający na wprowadzeniu do Ustawy Zasadniczej kuriozalnego zapisu o treści  „Lasy stanowiące własność Skarbu Państwa nie podlegają przekształceniom własnościowym. Wyjątki od tej zasady, uzasadnione celami publicznymi lub celami zrównoważonej gospodarki leśnej, określa ustawa”,nie zyskał aprobaty Sejmu w głosowaniu
 2. Obywatelski  wniosek (ponad 2.5 miliona podpisów) o poddanie pod referendum ogólnokrajowe sprawy przyszłości Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe i Polskiej Ziemi zawierający pytania
-  Czy jesteś za utrzymaniem dotychczasowego systemu funkcjonowania Państwowego Gospodarstwa Leśnego „Lasy Państwowe”, określonego w ustawie z dn. 28 września 1991r. o lasach (Dz. U. 2011 nr 12  poz. 59, ostatnia zmiana Dz. U. 2013 nr 628 poz. 1247), co zabezpiecza dotychczasową rolę tego podmiotu w wypełnianiu potrzeb narodowych?
-  Czy jesteś za zobowiązaniem rządu do pilnych renegocjacji Traktatu Akcesyjnego w zakresie wolnego obrotu ziemią dla obcokrajowców w Polsce – uwzględniając, iż stanowisko Rządu do zmiany w traktacie powinno być następujące: Zakup polskiej ziemi przez obcokrajowców będzie możliwy od roku, w którym siła nabywcza średniej pensji Polaka będzie stanowiła minimum 90% średniej siły nabywczej średniej pensji mieszkańców 5 najbogatszych Państw UE,
nie został odrzucony przez Sejm 
         Wniosek o debatę nad referendum wprowadził pod nocne obrady 83 posiedzenia Sejmu Marszałek  Radosław Sikorski (PO). Po nagłośnieniu tej ”nocnej propozycji” przez takie środki społecznego przekazu jak Radio Maryja, TV Trwam, Nasz Dziennik, TV Republika, Gazeta Polska codzienna, portal w Polityce.pl i zorientowaniu się, że nie uda się niepostrzeżenie przeprowadzić debaty i odrzucić wniosku o referendum,  koalicja rządząca, bojąc się prawdopodobnie skandalu, odstąpiła od tego pomysłu. Posłowie PO-PSL, łącznie z Marszałkiem zagłosowali przeciwko propozycji Marszałka. Nie doprowadzono więc do nocnej debaty  a tym samym i do głosowania. Miejmy nadzieję, że debata a więc i głosowanie nad obywatelskim wnioskiem o referendum odbędzie się w godzinach dziennych w najbliższych dniach roku 2015. Będę o to wnioskował do Pana Marszałka w kolejnych składanych pismach
      Korzystając z okazji pragnę poinformować, iż na stronach internetowych Stowarzyszenia (www.ekorozwoj.pl) zamieszczam poszerzona chronologię wydarzeń wydającą się ewidentnie świadczyć o tym, że koalicji rządzącej PO-PSL nigdy nie chodziło o konstytucyjne wzmocnienie zabezpieczenia trwałości Polskich Lasów Państwowych. Koalicji PO-PSL chodziło i chodzi o  destabilizację tej unikatowej organizacji. Posługując się dezinformacją, mijaniem z prawdą i cynizmem, konsekwentnie dąży do tego, aby w imię własnych partykularnych interesów Polskie Lasy Państwowe poddać właśnie przekształceniom własnościowym. Prywatyzacja a może lepiej uwłaszczanie się na mieniu Skarbu Państwa wydaje się być głównym  celem strategicznym koalicji PO-PSL. Analiza ekonomiczna i dobro Państwa a więc i dobro Narodu wydaje się nie mieć  tu najmniejszego znaczenia.   
                       
Prof. dr hab. Jan Szyszko                                                
Prezes Stowarzyszenia na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Polski
Pełnomocnik d.s. referendum w sprawie Obrony Lasów i Polskiej Ziemi
Poseł na Sejm (PiS)                                                                                       


Warszawa, dnia 20.12.2014 r.         

pdf chronologia_do_komunikatu_z_dnia_19.12.2014

pdf ustawa

pdf 2374

pdf 2842

pdf opinia_senat

doc opinia_-_pawowicz

doc opinia_-_piotrowski

Zmieniony ( 20.01.2015. )
 
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 1 - 8 z 257

Created by: RedInfo Mambo, licencja GNU/GPL
copyright [c] 2005-2007 SNRZRP. Wszystkie prawa zastrzeżone.